Moduł Logamatic MM100

1,100.00

Funkcje podstawowe
Moduł służy do sterowania:

jednego obiegu grzewczego z pompą c.o. i napędem elektrycznym zaworu mieszającego lub bez,
jednego obiegu ładowania zasobnika z oddzielną pompą ładującą zasobnik i pompą cyrkulacyjną.

Moduł służy do rejestracji:

temperatury zasilania w przyporządkowanym obiegu grzewczym lub temperatury podgrzewacza pojemnościowego c.w.u.,
temperatury na sprzęgle hydraulicznym (opcjonalnie),
sygnału sterującego termostatu temperatury maksymalnej w przyporządkowanym obiegu grzewczym (w obiegu grzewczym bez zmieszania opcjonalnie),
sygnału sterującego czujnika punktu rosy w przyporządkowanym obiegu chłodzenia.

Moduł obsługuje funkcję zabezpieczenia przed blokadą:

pompa jest nadzorowana i po 24 godz. postoju zostaje na krotki czas uruchomiona. Zapobiega to zablokowaniu pompy,
napęd elektryczny mieszacza jest nadzorowany i po 24 godz. postoju zostaje na krotki czas uruchomiony.

Kategoria:

Opis

Logamatic MM100

Logamatic MM100 to moduł do sterowania obiegiem grzewczym w systemie EMS Plus