Logomatic RC200

920.00

Rodzaje regulacji

W przypadku regulacji wg temperatury zewnętrznej, z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu lub bez, temperatura zasilania ustawiana jest za pomocą krzywej grzewczej. Dostępne są dwa warianty: zwykły i zoptymalizowany.

W przypadku regulacji wg temperatury pomieszczenia do wyboru dostępne są regulacja temperatury zasilania i regulacja mocy.

W przypadku regulacji temperatury zasilania moduł RC200 reaguje na odchylenie pomiędzy rzeczywistą a żądaną temperaturą w pomieszczeniu zmianą temperatury zasilania.

Ten sposób regulacji jest odpowiedni dla mieszkań i budynków z większymi wahaniami mocy. Dokładność regulacji jest większa i wysokość temperatury zasilania zostaje ograniczona.
Funkcje podstawowe
Funkcjonowanie jako sterownik regulacyjny

Jeśli RC200 jest jedynym modułem obsługowym w przynależnym obiegu grzewczym, może pracować w jednym z trybów regulacji podstawowej:

regulacja wg temperatury pomieszczenia – automatyczna regulacja ogrzewania w zależności od temperatury pomieszczenia,
regulacja wg temperatury zewnętrznej – automatyczna regulacja ogrzewania w zależności od temperatury zewnętrznej,
regulacja wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu – automatyczna regulacja ogrzewania w zależności od temperatury zewnętrznej i w pomieszczeniu.

Funkcja jako moduł zdalnego sterowania

RC200 można używać jako modułu zdalnego sterowania jednego obiegu grzewczego w roli dodatkowego modułu do nadrzędnego modułu obsługowego RC300. RC200 reguluje przyporządkowany obieg grzewczy pod kątem temperatury, programu czasowego i urlopu. RC300 określa przygotowanie c.w.u. Za pomocą RC200 można włączyć jednokrotne ładowanie zasobnika c.w.u.

Kategoria:

Opis

Logamatic RC200 to regulator pokojowy lub pogodowy do kotłów współpracujących w systemie EMS Plus

Opis produktu:

moduł obsługowy RC200 służy do regulacji jednego obiegu grzewczego ze zmieszaniem lub bez zmieszania, obiegu ładowania podgrzewacza do przygotowania c.w.u. bezpośrednio przez urządzenie grzewcze i przygotowania c.w.u. za pomocą instalacji solarnej,
moduł obsługowy posiada program czasowy: wstępnie ustawiony dla obiegu grzewczego (możliwa jest jednak dowolną zmianę ustawień z wykorzystaniem 6 czasów przełączania dla każdego dnia) oraz przygotowanie c.w.u. może być realizowane w zależności od programu czasowego lub zostać wyłączone bądź włączone na stałe,
moduł obsługowy służy do wskazywania informacji dotyczących urządzenia grzewczego i instalacji ogrzewczej oraz do zmiany ustawień,
możliwości montażu: na ścianie, z połączeniem magistralowym z urządzeniem grzewczym ze złączem magistrali EMS plus,
po 1,5 godziny pracy moduł obsługowy dysponuje rezerwą zasilania wystarczającą na co najmniej cztery godziny (jeżeli przerwa w zasilaniu trwa dłużej niż czas wykorzystania rezerwy, następuje skasowanie godziny i daty. Wszystkie pozostałe ustawienia pozostają zachowane).