Regulamin Sklepu internetowego www.sklep-buderus.pl

(obowiązuje od dnia 22.05.2017)

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep internetowy [ dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej

www.sklep-buderus.pl

na podstawie niniejszego regulaminu [ dalej „Regulamin”]

1.2 Właścicielem Sklepu jest firma :

F.H.U. Profi-term
ul. Św. Antoniego 49 (dawniej Gwardii Ludowej 49)
41-303 Dąbrowa Górnicza
Nip:629-105-82-88

1.3 Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z kupującym [ dalej „ Klient”].

1.4 Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail:

biuro@sklep-buderus.pl

lub pod numerem telefonu:

+48 501 465 552

1.5 Ceny towarów w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

1.6 Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, są fabrycznie nowe.

1.7 Do każdego zamówienia, na życzenie klienta dołączamy rachunek.

1.8 Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.

2.ZAMÓWIENIE

2.1 Składanie zamówień w Sklepie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej

www.sklep-buderus.pl

2.2 Wysyłki towaru realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

2.3 Dane wpisywane do formularza zamówienia muszą zawierać prawdziwe informacje.

2.4 Sklep zastrzega, że zamówienie może nie zostać przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niepełnych danych lub jeśli formularz zostanie wypełniony nieprawidłowo.

2.5 Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

2.6 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.

2.7 W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

2.8 Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

2.9 W przypadku płatności przelewem wpłaty należy dokonać na konto bankowe Sklepu w terminie 7 dni od daty potwierdzenia złożonego zamówienia przez sklep.

2.10 Istnieje możliwość anulowania niezrealizowanego zamówienia pod numerem telefonu:

+48 501 465 552

lub za pośrednictwem poczty e-mail:

biuro@sklep-buderus.pl

2.11 Nie istnieje możliwość anulowania zamówienia dotyczącego towarów, które zostały już wysłane.

2.12 Każdy Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru, na zasadach opisanych w dalszej części regulaminu.

3.CENY TOWARÓW

3.1 Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.2 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

4.DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

4.1 W przypadku płatności przelewem, zamówiony towar oznaczony jako dostępny, zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty, w terminie od 1 do 3 dni roboczych.

4.2 W przypadku płatności za pobraniem, zamówiony towar, oznaczony jako dostępny, zostanie wysyłany zgodnie z wyborem Klienta, w terminie od 1 do 3 dni roboczych.

4.3 Dostawa  towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

4.4 Klient udziela sprzedającemu [ Sklep] pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy z pocztą lub firmą kurierską na dostarczenie przesyłki.

4.5 Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są w zakładce Dostawa i płatności.

4.6 Klient ma również możliwość odbioru osobistego, po wcześniejszym ustaleniu pod numerem telefonu:

501 465 552
32 264 15 52

4.7 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie przesyłki spowodowane podaniem błędnego lub niepoprawnego adresu dostawy przez Klienta.

5.FORMY PŁATNOŚCI

5.1 W Sklepie Klient ma możliwość wykonania płatności za zamówiony towar mogąc wybrać jedną z poniższych opcji:

Płatność przelewem – przedpłata na konto bankowe firmy F.H.U. Profi-term

Płatność przy odbiorze – zapłata gotówką za towar przy odbiorze przesyłki

Płatność przy odbiorze osobistym gotówką

Dane do przelewu:

nr rachunku bankowego: 52 1050 1272 1000 0091 3330 3728

F.H.U. Profi-term
ul. Gwardii Ludowej 49
41-303 Dąbrowa Górnicza

6.REKLAMACJE, GWARANCJE I ZWROTY

6.1 Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie www.sklep-buderus.pl objęte są gwarancją producenta. Długość okresu gwarancyjnego jest określana przez producenta i różna u poszczególnych producentów.

6.2 W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań należy odesłać na adres Sklepu po wcześniejszym kontakcie pod numerem telefonu:

501 465 552
32 264 15 52

lub adresem e-mail

biuro@sklep-buderus.pl

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.

6.3 Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego sklep-buderus.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru , bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres e-mail:

biuro@sklep-buderus.pl

lub na adres firmy :

F.H.U. Profi-term
ul. Św. Antoniego 49
41-303 Dąbrowa Górnicza

6.4 Termin: Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

6.5 Zwrot świadczeń: W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

F.H.U. Profi-term
ul. Gwardii Ludowej 49
41-303 Dąbrowa Górnicza

6.6 Koszty zwrotnego dostarczenia towaru pokrywa Klient.

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

8.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.