Logamatic RC100

374.00

Funkcjonowanie jako sterownik regulacyjny
Moduł RC100 kontroluje temperaturę w pomieszczeniu i reguluje temperaturę w źródle ciepła w celu uzyskania żądanej temperatury w pomieszczeniu.

Regulacja mocy: Moc grzewcza źródła ciepła zmienia się stosownie do różnicy pomiędzy aktualną a żądaną temperaturą w pomieszczeniu. Sposób regulacji jest odpowiedni dla mniejszych wahań mocy (np. domy wolno stojące). Liczba startów palnika jest mniejsza, a czas pracy pompy krótszy.

Regulacja temperatury zasilania: Temperatura zasilania zmienia się stosownie do różnicy pomiędzy aktualną a żądaną temperaturą w pomieszczeniu. Sposób regulacji jest odpowiedni dla większych wahań mocy. Dokładność regulacji jest większa i wysokość temperatury zasilania zostaje ograniczona. Pozwala to zaoszczędzić paliwo.
Funkcjonowanie jako regulator strefowy

RC100 w połączeniu z modułami strefowymi bez nadrzędnego modułu obsługowego może być stosowany jako regulator do sterowania każdym zmaksymalnie 4 obiegów grzewczych (szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji technicznej modułu strefowego).

Regulacja temperatury strefy odbywa się w sposób identyczny jak w przypadku funkcjonowania jako regulator sterujący wg temperatury pomieszczenia.
Funkcjonowanie jako moduł zdalnego sterowania

RC100 można używać jako modułu zdalnego sterowania dla nadrzędnego modułu obsługowego. Np. jeden moduł RC300 może regulować 4 obiegi grzewcze, z których każdy posiada jeden moduł RC100.

Program czasowy określany jest przez nadrzędny moduł obsługowy. Na module RC100 można tymczasowo zmienić żądaną temperaturę w pomieszczeniu aż do następnego załączenia programu czasowego. Następnie sterowanie ponownie przejmuje nadrzędny moduł obsługowy, do momentu, gdy ustawienie na RC100
zostanie ponownie zmienione.

Kategoria:

Opis

Logamatic RC100                                                                                                         to regulator pokojowy do kotłów współpracujących w systemie EMS Plus

Funkcje podstawowe

regulator sterujący wg temperatury pomieszczenia dla instalacji ogrzewczych z jednym obiegiem grzewczym bez zmieszania,
regulator strefowy dla jednego obiegu grzewczego bez zmieszania z modułem strefowym i maksymalnie 4 obiegami grzewczymi w instalacjach bez nadrzędnego modułu obsługowego,
moduł zdalnego sterowania w instalacjach z nadrzędnym modułem obsługowym (np. RC300) z maksymalnie 4 obiegami grzewczymi,
dla źrodeł ciepła z 2-przewodową magistralą EMS plus.